1- QUY MÔ ĐẦU TƯ – MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
 • Tên dự án : CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH MỸ LAI
 • Địa điểm xây dựng : xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Tổng diện tích khu đất :
  • Quy mô nghiên cứu : 41,0 ha (khu A: 25,8ha + khu B: 15,2ha)
  • Quy mô thực hiện : 25,8ha (khu A)
  • Mục đích sử dụng : Đầu tư xây dựng khu công viên tưởng niệm và dịch vụ.
2. LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:
 • 2.1 Hình thức đầu tư:
  • Thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đầu tư: Xây dựng mới.
  • Thời gian thực hiện: tổng thời gian từ khi thực hiện tới khi xây dựng hoàn tất công trình khu nhà ở dự kiến khoảng 3-5 năm.
  • Quỹ hòa bình Mỹ Lai là Chủ đầu tư ký hợp đồng với các đơn vị chức năng, tư cách pháp nhân theo đúng theo quy định của Nhà nước để xây dựng hoàn chỉnh dự án Công viên tưởng niệm Hòa bình Mỹ Lai với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch được duyệt.
  • Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.
  • Nội dung thực hiện đầu tư:
   • Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu đất của dự án.
   • Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình.
   • Sau khi xây dựng, chủ đầu tư dự kiến bàn giao toàn bộ cho địa phương hoặc chủ đầu tư quản lý và khai thác.
  • Tổng vốn đầu tư xây dựng dự án: 347.565.000.000 đồng.
 • 2.2 Dự kiến nguồn vốn đầu tư:
  • Nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án có thể hình thành từ các nguồn chủ yếu sau:
   • Nguồn vốn ngân sách tỉnh: lập quy hoạch, bồi thường, hổ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.
   • Tỉnh hỗ trợ việc san lấp mặt bằng, cung cấp nguồn nguyên liệu của Tỉnh sẵn có như đá, cát ….
   • Nguồn vốn của nhà đầu tư.
   • Vốn tài trợ: các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
   • Nguồn vốn vay ngân hàng .