THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH MỸ LAI

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TỊNH KHÊ, TP. QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI.

 1. Tên dự án: CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH MỸ LAI  
 2. Địa điềm xây dựng: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
 3. Quy mô đầu tư: 
  • Quy mô nghiên cứu : 41,0 ha (khu A: 25,8ha + khu B: 15,2ha)
  • Quy mô thực hiện : 25,8ha (khu A)
  • Tổng vốn đầu tư : 347,565 tỷ đồng
 4. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ:
  • Đơn vị đầu tư: QUỸ HÒA BÌNH MỸ LAI
  • Người đại diện: Bà TRƯƠNG NGỌC THỦY
  • Chức Danh: Chủ tịch kiêm Giám đốc