CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 33 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 32 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 31 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 30 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 29 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 28 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 27 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 26 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 25 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 24 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 23 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 22 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 21 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 20 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 19 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 18 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 17 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN LÀ HY VỌNG”

Chương trình “Xuân là hy vọng” được tổ chức tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 16 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 15 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 13 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 12 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 11 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐẾN NGÀY MAI- HTV7

Chương trình “Hướng đến ngày mai” do Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai tổ chức, phát sóng trên HTV7 ngày 04/11/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 9 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 8 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 7 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 6 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 5 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 4 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 3 – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 2 – TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HÒA BÌNH GỌI – TẬP 1 – QUÃNG NGÃI THẤM ĐÃM YÊU THƯƠNG – HTV7

Chương trình “Hòa Bình Gọi” lúc 16h20, Chủ Nhật cách tuần, HTV7 từ ngày 1/7/2018

Xem thêm

THÔNG BÁO TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ DU HỌC TẠI ĐÀI LOAN.

Ngày 24-07-2018 Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã phối hợp Quỹ Từ thiện Chen Yung tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục với 6 trường Đại học của Đài Loan về chương trình đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Quốc gia Hải Dương, Đại học quốc gia Bình Đông, Đại học Khoa học kỹ thuật Chính Tu, Đại học mở Cao Hùng, Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam, Đại học quốc gia Liên Hợp.

Xem thêm

BUỔI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NGÃI NGÀY 6.7.2018 VỀ VIỆC DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1/500 CÔNG VIÊN HOÀ BÌNH MỸ LAI

Ngày 6 tháng 7 năm 2018, tổ chức Hòa Bình Mỹ Lai đã có buổi làm việc với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 của dự án Công Viên Hòa Bình Mỹ Lai.

Xem thêm

Loạt chương trình Hòa Bình Gọi

Phát sóng cách tuần trên kênh HTV7 từ ngày 01/07/2018

Xem thêm

Tặng 600 phần quà, khám bệnh, cấp thuốc cho các gia đình khó khăn tại xã Tịnh Khê

Vào lúc 14g30 ngày 14/3/2018, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã trao tặng 600 phần quà cho các hộ gia đình nhân kỷ niệm 50 năm thảm sát ở Sơn Mỹ

Xem thêm

Họp báo xây công viên Hòa Bình Mỹ Lai

Ngày 6/3/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng quỹ Hòa Bình Mỹ Lai tổ chức họp báo tại TP.HCM, giới thiệu dự án công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai.

Xem thêm

Trao tặng 300 suất quà cho bệnh nhân nhi nhân dịp Tết Trung Thu

Ngày 27/9, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã đến thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà bao gồm bánh Trung thu, lồng đèn, tiền mặt cho các bệnh nhân nhi tại bệnh viện Ung bướu nhân dịp Tết Trung Thu với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho bệnh nhi một mùa Trung thu hạnh phúc.

Xem thêm

Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi tỉnh Long An

Ngày 10/9, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai phối hợp với Công ty Đồng Tâm miền Trung trao 100 suất học bổng cho các học sinh tại Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Xem thêm

Trao 300 suất học bổng cho học sinh huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

Ngày 21/7, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã tổ chức trao học bổng cho các em học sinh ở Huyện Tây Trà, tỉnh Quãng Ngãi với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng.

Xem thêm

Lập trai đàn cầu siêu cho 504 thường dân bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Ngày 5/3/2017, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai tham gia dự Lễ trai đàn tại khu chứng tích Sơn Mỹ để cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 16/3/1968.

Xem thêm